Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry

Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry (JySeMO) on metsänläheinen, jyvässeudulla asuvien miesten ja naisten aktiivinen yhteisö, jonka metsiensä hyvinvoinnista kiinnostuneen jäsenistön enemmistö on etämetsänomistajia (= koti jyvässeudulla, metsä Suomessa). Jäsenistömme (230) ikähaarukka on noin 30-90v.  

Järjestämme koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, sekä välitämme erilaista tietotaitoa, päällimmäisenä tavoitteena jäsenistön metsäisten tietojen ja taitojen kartuttaminen.

 Annamme kaikille metsäisissä asioissa toimiville firmoille ja muille yhteisöille mahdollisuuden valistaa jäsenistöämme, mutta olemme puolueeton toimija, ja jokainen jäsenemme itse päättää, kenen neuvoista ottaa vaarin ja kenen kanssa tekee yhteistyötä.

Yhdistyksemme on toimintansa aikana järjestänyt jo noin 400 erilaista tapahtumaa.Jäsenkirjeet

Haluatko jäseneksi?

 Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry  ( JySeMo )

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry:ssä (JySeMo) on 230 jäsentä, naisia ja miehiä. Nuorimmat ovat kolmikymppisiä ja iäkkäämmät yli 50 vuotta vanhempia.                                                 
Asumme pääsääntöisesti jyvässeudulla, mutta metsä on usein jossakin muualla. Olemme siis ns. etämetsänomistajia.  
Useat jäsenemme ovat omakohtaisesti kokeneet, että ansiotyön, perhe-elämän, harrasteiden ja metsäasioiden yhteensovittaminen on melkoisen haastavaa.  
Moni on kantapään kautta oppinut, että metsäomaisuus vaatii jatkuvaa huolenpitoa, joko itse työstäen tai alan ammattilaisilta ostaen.  Toimit kummalla tavalla tahansa, niin vähintään perusasiat pitää osata, sillä muutoin lopputulema ei ole paras mahdollinen.
Yhdistyksemme järjestää vuosittain 15-20 jäsentapahtumaa.  Pyrimme mahdollisimman kattavaan tiedonvälitykseen, joten annamme kaikille alan toimijoille mahdollisuuden valistaa jäsenistöämme, mutta jokainen jäsen päättää itse, kenen neuvoista ottaa vaarin ja kenen kanssa tekee yhteistyötä.

Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi. Saat sijoituksellesi (= 25€ / vuosi) hyvän tuoton.

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry

Rea Hanneli Vesteri, puheenjohtaja

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry