Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry

Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry (JySeMO) on metsänläheinen, jyvässeudulla asuvien miesten ja naisten aktiivinen yhteisö, jonka metsiensä hyvinvoinnista kiinnostuneen jäsenistön enemmistö on etämetsänomistajia (= koti jyvässeudulla, metsä Suomessa). Noin 200 henkisen jäsenistömme  ikähaarukka on 30-90v.  

Järjestämme koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, sekä välitämme erilaista tietotaitoa, päällimmäisenä tavoitteena jäsenistön metsäisten tietojen ja taitojen kartuttaminen.

 Annamme kaikille metsäisissä asioissa toimiville firmoille ja muille yhteisöille mahdollisuuden valistaa jäsenistöämme, mutta olemme puolueeton toimija, ja jokainen jäsenemme itse päättää, kenen neuvoista ottaa vaarin ja kenen kanssa tekee yhteistyötä.

Yhdistyksemme on toimintansa aikana järjestänyt jo noin 400 erilaista tapahtumaa.

Jäsenkirjeet

Haluatko jäseneksi?

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry (JySeMO) on metsänläheinen, jyvässeudulla asuvien miesten ja naisten aktiivinen yhteisö, jonka metsiensä hyvinvoinnista kiinnostuneen jäsenistön enemmistö on etämetsänomistajia (= koti jyvässeudulla, metsä Suomessa). Noin 200 henkisen jäsenistömme  ikähaarukka on 30-90v.  

Järjestämme koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, sekä välitämme erilaista tietotaitoa, päällimmäisenä tavoitteena jäsenistön metsäisten tietojen ja taitojen kartuttaminen.

 Annamme kaikille metsäisissä asioissa toimiville firmoille ja muille yhteisöille mahdollisuuden valistaa jäsenistöämme, mutta olemme puolueeton toimija, ja jokainen jäsenemme itse päättää, kenen neuvoista ottaa vaarin ja kenen kanssa tekee yhteistyötä.

Yhdistyksemme on toimintansa aikana järjestänyt jo noin 400 erilaista tapahtumaa.

Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry