Metsään.fi

Hyvä metsänomistaja

Tiedätkö, millaista metsää tilallasi kasvaa? Perustiedot omasta metsästäsi löydät maksuttomasta Metsään.fi-palvelusta. Palvelussa oleviin karttoihin on merkitty kohteet, joissa on halutessasi mahdollista tehdä hakkuita ja joissa voi olla tarvetta hoitotöille lähivuosien aikana. Näet myös tiedossamme olevat metsiesi luontokohteet Niiden pohjalta voit ilmoittaa Metsäkeskukseen tai ELY-keskukseen kiinnostuksestasi vapaaehtoiseen metsien suojeluun METSO-ohjelman kautta. Toivomme, että tiedoista on sinulle apua, kun mietit omia tavoitteitasi metsänhoidolle ja teet metsääsi koskevia päätöksiä.

Metsäkeskus on maa- ja metsätalousministeriön alainen julkinen organisaatio, jonka yhtenä tehtävänä on kerätä ja jakaa valtion rahoituksella metsävaratietoa metsänomistajille. Edistämme monipuolisesti kokonaiskestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja. Neuvomme metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä.

Puustotiedot ja toimenpide-ehdotukset perustuvat Metsäkeskuksen metsävaratietoon, joka on tuotettu kaukokartoitusaineistosta. Tiedot kannattaa aina varmistaa maastossa ennen toimenpiteiden aloittamista. Ehdotuksissa ei ole otettu huomioon mahdollisia kaavoitukseen liittyviä rajoituksia. Kaavoituksesta saat lisätietoa metsätilasi sijaintikunnasta.

Kun teet metsääsi koskevia päätöksiä, on hyvä ottaa huomioon, että

  • metsänomistajana päätät itse omassa metsässäsi toteutettavista hakkuu- ja hoitotöistä, luonnonhoidon toimenpiteistä sekä töiden toteuttamistavasta ja ajoituksesta tai voit myös jättää metsäsi kehittymään luontaisesti
  • hakkuut voidaan toteuttaa esimerkiksi uudistushakkuuna, harvennushakkuuna tai eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen eli jatkuvan kasvatuksen pienaukko- tai poimintahakkuuna
  • hakkuut on hyvä mitoittaa kestävälle tasolle, jolloin hakkuupoistuma ei pitkällä aikavälillä ylitä puuston kasvua
  • metsänhoidolla vahvistat hiilensidonnan kannalta tärkeän järeän puutavaran kasvua ja lisäät metsien tuhonkestävyyttä
  • luontokohteiden säilyttämisellä turvaat metsien monimuotoisuutta ja lajiston säilymistä, mihin voit saada rahoitusta vapaaehtoisesta METSO-suojeluohjelmasta
  • metsänhoitosuositusten mukaisesti hakkuissa ja hoitotöissä tulee jättää säästöpuita, lahopuustoa, vesistöjen varsille suojavyöhykeitä sekä riistalle suoja- ja ravintopaikkoja. Sekapuustoisuutta kannattaa suosia.

Hoida metsäasiat Metsään.fi-palvelussa

Voit kirjautua maksuttomaan Metsään.fi-palveluun osoitteessa www.metsaan.fi. Palvelussa voit tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai Kemera-hakemuksen ja sieltä löydät tietoa metsätalouden yrityksistä ja muista palveluntarjoajista. Palvelussa voit antaa metsäalan palveluntarjoajille luvan nähdä metsätietosi ja tarjota heille työkohteita tehtäväksi. Lue lisää: Näin asioit metsänomistajapalvelussa.

Mikäli haluat lisätietoja Metsään.fi-palvelun käytöstä, asiakastukemme auttaa mielellään: asiakastuki@metsakeskus.fi tai 029 432 409, ma-ti klo 8-18 ja ke-pe klo 8-16.

Lisätietoa verkkosivuilta

Metsävaratiedon keruusta ja laadusta voit lukea lisää verkkosivuiltamme www.metsäkeskus.fi – Metsätietopalvelut. Verkkosivuiltamme löydät myös hyvää yleistietoa metsänomistamisesta ja muista palveluistamme. Luonnonhoidosta ja vapaaehtoisesta suojelusta voit lukea lisää osoitteesta www.metsonpolku.fi.

Jos kiinteistölläsi on useampia omistajia, saavat kaikki tiedossamme olevat osakkaat tämän sähköpostiviestin. Jos meillä ei ole sähköpostiosoitetta niin lähetämme heille kirjeen postissa.

Tule tutustumaan Metsään.fi-palveluun

Opastamme palvelun käyttöön ja annamme hyviä käyttövinkkejä – tule mukaan maksuttomaan tilaisuuteen:

– Metsitystuki, ympäristötuki ja uusi metsävaratieto webinaari 17.3.2021 17.30–19.30
Ilmoittautuminen www.metsakeskus.fi/tapahtumat

Ystävällisin terveisin

Eila Kananen, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
puh. 040 018 7577
eila.kananen@metsakeskus.fi

Santeri Tiainen, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
puh. 046 921 2793
santeri.tiainen@metsakeskus.fi