JÄSENEKSI ILMOITTAUTUMINEN

Nimi____________________________________________________

Lähiosoite________________________________________________

Postinumero ja –toimipaikka_________________________________

Puhelin:  koti________________ matka________________________

Sähköposti_______________________________________________

Metsän sijaintikunta________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus______________________________________

Ilmoittautua voit lähettämällä lomakkeen sähköpostilla tai kirjepostina. Jäsenmaksu(25 €) laskutetaan seuraavan jäsentiedotteen yhteydessä.

Rea Vesteri, puheenjohtaja                            

              

                                                                                       

Sähköposti: Lähetä lomake: rea.vesteri@student.hamk.fi

Kirjeposti: Postita lomake: